Avís legal

Identitat del titular

A l'efecte de l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement dels usuaris del nostre lloc web que l'empresa titular de la mateixa és Call & Play SL, amb domicili social en C / La Granja, 100, nau 8, 28108 Alcobendas (Madrid), amb el CIF B-80216435, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 2616, Foli 98, Full M-45.476, Inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte: info@callandplay.eu. Call & Play S.L., con domicilio social en C/ La Granja, 100, nave 8, 28108 Alcobendas (Madrid), con el C.I.F. B-80216435, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2616, Folio 98, Hoja M-45476, Inscripción 1ª. Correo electrónico de contacto: info@callandplay.eu.

propietat intel·lectual

Call & Play S.L. es propietaria del copyright de todas las páginas de este sitio web y se reserva todos los derechos sobre dicho sitio web, entre ellos el de poder hacer modificaciones en su contenido o forma, y restringir o suspender el acceso a la misma, sin previo aviso.

Queda expressament prohibida la reproducció, distribució, comercialització o comunicació pública de qualsevol contingut d'aquest lloc web, sense l'autorització de Call & Play , excepte quan es faci amb fins d'ús personal i privat.

Exempció de responsabilitat

Call & Play S.L. no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse del uso del sitio web, tanto en lo que respecta a la información publicada como al soporte técnico.

Call & Play no es fa responsable, en cap cas, dels continguts de cap altre lloc web amb el que pugui existir un enllaç des del nostre.

Something went wrong: No heu introduït un URL vàlid.