Política de privacitat

Call & Play SL, com a responsable de la present web, i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999, de 13 de desembre) i la Llei de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE 34/2002, de 11 de juny) garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. Els usuaris del lloc web poden: obtenir informació, fer consultes o inscriure en un newsletter. La simple navegació per la web no exigeix el registre previ per part dels usuaris.

 

Formularis web:
Les dades personals recollides mitjançant el formulari de contacte o qualsevol altre formulari web, o bé perquè ens remeti un correu electrònic, seran tractades per l'empresa titular de la web, en qualitat de Responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i atendre la seva petició o sol·licitud d'informació, dubtes, queixes, etc. o per a la finalitat específica que s'indiqui en el formulari web.

 

Gestió de currículum:
També podrem tractar les seves dades per tenir en compte la seva candidatura per a possibles vacants o llocs de treball que puguin sorgir en alguna de les seus o seccions de l'empresa que s'ajusti al seu perfil i experiència. La seva sol·licitud i currículum pot arribar-nos a través del formulari específic de sol·licitud d'ocupació, o mitjançant correu electrònic. La licitud del tractament està basada en l'article 6.1.a) de l'RGPD: l'interessat dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

Els Currículum Vitae es conservaran durant el termini màxim d'un any, sempre que el sol·licitant no hagi revocat el consentiment atorgat.

 

Newsletter:
A més, en el cas que activem l'enviament de newsletter, i expressament ens sol·liciti la recepció del mateix, el mantindrem informat sobre les novetats en relació als productes i serveis de la nostra empresa. En qualsevol moment podrà donar-se de baixa si no desitja seguir rebent aquesta informació. Trobareu un enllaç a aquest efecte a peu de pàgina de cada butlletí. També pot donar-se de baixa en qualsevol moment o comunicar-nos la seva petició mitjançant les opcions de contacte especificades al final d'aquest document. En tots els casos, les úniques dades personals a les que el responsable del web tindrà accés seran aquells que li siguin facilitades voluntàriament a fi de possibilitar l'accés i ús dels serveis que es presten en l'esmentada web.

Els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades personals en qualsevol moment dirigint-se a info@callandplay.eu.

Something went wrong: No heu introduït un URL vàlid.